YaraVita BRASSITREL PRO

 
 
 

Специализиран листен тор за маслодайните култури – рапица и слънчоглед

 
14 лв / л
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Предимства на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO:

 • Листният тор YaraVita BRASSITREL PRO е уникален. За неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.
 • Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita BRASSITREL PRO подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.
 • Прилепителителите подобряват задържането на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO.
 • Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO и стабилността на разтвора.

           Рапица - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita
           Brassitrel Pro:

 • Азотът (N) и магнезият (Mg) в YaraVita BRASSITREL PRO подобряват фотосинтезата и повишават добива на рапицата. 
 • Липсата на бор (B) при рапицата води до забавен растеж, формиране на по-малък брой шушулки и по-нисък добив. Приложението му при рапицата е стандарт за висок добив и качество.
 • Недостигът на манган (Mn) при рапицата води до забавяне на цъфтежа и формирането на шушулките. Като резултат добивът намалява, а съдържанието на рапично олио е ниско. 
 • Недостигът на молибден (Mo) при рапицата, води до намален брой разклонения на стъблото, по-малко шушулки и семена, теглото на семената е намалено, което значително намалява добива.

  Слънчоглед - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita BRASSITREL PRO:
 • Роля на калцият (Ca) при слънчогледа

Калцият е необходим за здрави и жизнени растения с добре развита коренова система. Недостигът на калций (Ca) води до по-слаби растения чувствителни на болести и на неблагоприятни климатични условия, податливи на полягане и в резултат до по-нисък добив.

 •  Роля на магнезия (Mg) при слънчогледа

Магнезият има важна роля за дишането, фотосинтезата усвояването на фосфора от слънчогледа. При недостиг на магнезий (Mg) растенията остават дребни. Торенето с магнезий подобрява растежа, увеличава добива, качеството и съдържанието на олио в семената на слънчогледа.

 • Роля на бора (B) при слънчогледа

Борът (B) има важна роля за растежа на младите тъкани на слънчогледа, формирането на полена и развитието на семената. За да имаме пълни пити и семена и здрави слънчогледови пити на здрави стъбла трябва да прилагаме
YaraVita BRASSITREL PRO. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO подобрява усвояването на хранителните вещества азот и сяра.

 • Роля на мангана (Mn) при слънчогледа

Манганът (Mn) участва във фотосинтезата, част е от протеините, важен компонент на ензими, има роля в усвояването на нитратите. Недостигът на (Mn) е по-сериозен при песъчливи почви, такива с много органично вещество, високо рН, студени влажни периоди и варуване. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO увеличава устойчивостта на растенията на неблагоприятни условия.

 • Роля на молибдена (Mo) при слънчогледа

Молибденът (Mo) е жизненоважен за усвояване на азота от слънчогледа, той е част от ензимите – нитрогеназа и нитрат редуктаза. При ниско рН на почвата има голям дефицит на молибден (Mo) за слънчогледовите растения. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO увеличава добива.

Приложение на YaraVita BRASSITREL PRO:

1.Рапица

Фази от образуване на розетката до начало на цъфтеж. При нужда може да се повтори през интервал от 10-14 дни. Може да се ползва и във фазата на образуване на шушулките.

Доза: 100-400 мл/дка.

Вода: 5-20 л/дка.

2.Слънчоглед

От няколко листа до бутонизация.

Доза: 100-300 мл/дка 
         

3.Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле, репички

1-2 пъти през вегетацията. Фаза от рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 100-400 мл/дка  

Вода: 20 л/дка

4.Аспержи (аспарагус).

1-2 пъти през вегетацията, през интервал 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

5.Фасул, соя и грах.

Фаза от достатъчно листна маса за пръскане в началото на вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през интервал от 10-14 дни. Фасула не се пръска по време на цъфтеж.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

6.Моркови

1-2 пъти през вегетацията, през интервал от 14 дни. Първо приложение във фаза височина 15 см.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

7.Фуражно цвекло и захарно цвекло.

Във фаза рано през вегетацията (4-6 лист). При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

8.Праз.

Във фаза 2 седмици след разсаждане или при директна сеитба, когато растенията достигнат височина 15 см. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

9.Марули (салати) - полско производство.

Фаза от рано през вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

10.Лен за (семена и влакно).

Фаза рано през вегетацията при височина на културата 15 см. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

11.Царевица.

Фаза достатъчно листна маса (4-8 лист).

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

12.Лук.

Едно или две приложения във фаза в началото на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа), през период от 14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

13.Картофи.

Фаза една седмица след 100 % поникване на картофите, при нужда повторение след 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

14.Тикви  и тиквички - полско производство.

Фаза 1-2 приложения във фаза начало на вегетацията (4-6 лист), при нужда повторение след 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

15.Спанак.

Фаза в началото на вечетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа), при нужда повторение през период от 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

 

K+S KALI GmbH


ICL Fertilizers
 
   

YaraVita | КВС Агро България YaraVita | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България