YaraVita MOLYTRAC 250

 
 
 

Течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л. Съдържа намокрители и прилепители. ЕО тор.

 
98 лв / лит
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

YaraVita MOLYTRAC 250 е специализиран течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. ЕО тор.

YaraVita MOLYTRAC 250 е висококонцентриран разтвор, съдържанието на молибден е до 4 пъти по-високо от това на другите торове.

YaraVita MOLYTRAC 250 е лесен за употреба, удобен за транспорт и съхранение.

YaraVita MOLYTRAC 250 е течна формулация, лесна за измерване, сипване и смесване в резервоара на пръскачката.

YaraVita MOLYTRAC 250 се усвоява лесно и бързо от растенията, но има и продължително действие, което прави възможно намаляване на броя на пръсканията.

YaraVita MOLYTRAC 250 съдържа молибден (Mo) - 15.5 % w/w, 25 % w/v или 250 г/л вода, фосфор (P2O5) - 15.5 % w/w, 250 г/л, намокрители и прилепители.

Предимства на листния тор YaraVita MOLYTRAC 250 :

- Молибденът е важен и незаменим хранителен елемент, макар и необходим на културите в много ниски дози.

- Чистотата на суровините използвани за производството му го прави безопасен за употреба при земеделските култури. Продукта е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

-  Употребата му гарантира, че готовата земеделска продукция ще отговаря на световните стандарти за чистота и безопасност на здравето на хората и животните.

- Продуктът е смесим с повечето препарати за растителна защита, което спестява време и пари. За повече информация посетете tankmix.com.

- Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

- Прилепителителите подобряват задържането на продукта върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор и стабилността на разтвора.

Молибдена е подвижен в почвата и в растенията. Молибдена се придвижва по ксилема и флоема в растението. Най-високо е съдържанието на молибден в старите листа, защото там молибдена се свързва със сяра съдържащите аминогрупи, захари и полихидроксиди. Усвоимостта на молибдена пада в кисели почви, при много леки почви, с високо съдържание на желязо и алуминий. При кисело рН, молибдена се фиксира от свободните Fe(OH)3, Al(OH)3 и Fe2O3. Молибдена е по-разтворим и достъпен за растенията в почвата в своята анионна форма MoO4-. В кисели почви аниона се адсорбира от почвените окиси. Молибдена е нужен за метаболизма на азота. При обилно хранене с азот растенията преодоляват недостига на молибден, но по-старите листа остават бледи и върховете им повяхват. Въпреки това причиненият стрес на растенията, води до падане на добива и качеството от земеделските култури. Молибдена е важен компонент на два ензима в растението - нитрогеназа и нитратредуктаза. Молибдена участва в превръщането на нитратите в аминокиселини в растението и за превръщането на неорганичният фосфор в органичен. Адекватното хранене на растенията с молибден, намалява нивата на непреработените нитрати и нитрити в тъканите на растенията. Това го прави много важен хранителен елемент за плодовете и зеленчуците (краставици, листни зеленчуци, подправки, кореноплоди и др.), при които има рискове, от превишаване на разрешените норми за съдържание на нитрати. Молибдена участва в редукционните и в окислителните процеси в растенията. Молибдена е съставка на органичният комплекс - птерин, наречен молибденов ко-фактор. Молибдена е важен елемент за усвояване на нитратите в почвата. Молибдена е необходим за функционирането на азот фиксиращите грудки при бобовите култури. Молибдена повишава общият растеж на растенията, стимулира производството на цветове, увеличава съдържанието на каротеноиди и е нужен за опрашването на цветовете. Молибдена е много важен елемент за билките, лечебните растения, плодовете и зеленчуците, които натрупват каротеноиди. При недостиг на молибден в началното развитие на младите растения, те остават бледи и слаби. Молибдена е необходим на растенията за предпазване от някой болести и неприятели. Приложението му е особено важно при кисели почви и на чувствителни култури (семкови и костилкови плодове, лозя, зърнени култури, маслодайни и етерично-маслени култури, бобови и зелеви култури, листни зеленчуци, краставици, иглика, коледна звезда и др.). При недостиг на молибден растежа е намален, намалява се образуването на цветове, затруднява се опрашването и образуването на генеративни органи (плодове, семена, бобове, зърно и др.), добива и качеството падат. При повечето земеделски култури, симптомите на недостиг на молибден, се проявяват, като: междужилкова хлороза по старите листа, периферна некроза по листата, младите листа остават по-дребни, по-тесни, често деформирани с форма на лъжичка или чаша, появяват се мрежовидни напетнявания. При тежък недостиг на молибден, при зърнените култури, класовете стават бели, зърната са спарушени и узряването се забавя. Ефективните мероприятия за избягване и профилактиране на недостига на молибден, са третирането на семената и листното приложение на молибден. При културите отглеждани с фертигация, може да храним растенията с молибден и през капковото напояване.

Препоръки по култури за листно приложение:

Рапица

При еднократно приложение във фаза начало на формиране на стъблото – 25 мл/дка. При среден до силен недостиг на молбиден пръскане във фаза 4-6 лист - 25 мл/дка и второ пръскане във фаза удължаване на стъблото на рапицата – 25 мл/дка. Допълнително пръскане може да бъде направено 10-14 дни по-късно. Не пръскайте по време на пълен цъфтеж. Количество вода за пръскане - 20-50 л/дка.

Пшеница и ечемик

От фаза 2 - ри лист до края на братене комбинацията от 12-25 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BORTRAC 150 - 100 мл/дка (Zadok G.S. 12-35). Същото пръскане във фаза флагов лист (Zadok G.S. 39) - 20 мл/дка. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Самостоятелно пръскане с YaraVita MOLYTRAC 250 - 12-25 мл/дка. Фаза от 5-ти лист до края на братене на пшеницата и ечемика (Zadok G.S. 15-29). Вода - 20 л/дка.

Царевица - за зърно и сладка царевица

От фаза 4 - 8 лист - комбинация от 20 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250  и YaraVita BORTRAC 150  - 100 мл /дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза начало на изметляване. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Самостоятелно пръскане с YaraVita MOLYTRAC 250. Доза 20-50 мл/дка. Фаза 4-8 лист, вода - 20 л/дка.

Слънчоглед

Във фаза 4-6 лист комбинация от 20 мл/дка YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BORTRAC - 100 мл/дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза бутонизация. Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Фасул, грах, нахут, леща и соя

Във фаза височина на растенията 5-15 см – 20-50 мл/дка. При среден до сериозен недостиг на молибден, трябва да повторим пръскането след 10-14 дни. Количество вода за пръскане - 20 л/дка.

Люцерна

На всеки 2-3 откоса на люцерната, по 20-50 мл/дка, вода - 50 л/дка.

Оранжерийни култури

Максимална концентрация - 25 мл/100 л вода. Времето на приложение в зависимост от особеностите на културата. Максимално количество вода за пръскане - 100 л/дка.

Бадем, орехи, лешници и шам фъстък

Доза 20-25 мл/дка. Еднократно или двукратно приложение, във фаза преди цъфтеж и след образуване на завръзите, вода - 20-50 л/дка.

Патлажан (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Еднократно или двукратно приложение, във фаза 14 дни след поникване на растенията и във фаза 4 листа, вода - 20 л/дка.

Пипер (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Фаза - 30 дена след разсаждане на растенията. Вода - 20 л/дка.

Домати (полско производство)

Доза 20-25 мл/дка. Фаза - височина 15 см. Вода -20-50 л/дка.

Зелеви култури - броколи, брюкселско зеле, главесто зеле, карфиол

Доза 20-30 мл/дка. Във фаза 4-6 лист. При нужда се повтаря през период от 10-14 дни. Вода - 20-50 л/дка.

Моркови

Доза: 20-25 мл/дка. Фаза 10-14 дни след разсаждане или височина 15 см. Вода - 20 л/дка.

Иглолистни

Доза 20-25 мл/дка, едно или две приложения, през фази ранна пролет и ранна есен. Вода - 50-100 л/дка.

Памук

Доза 20-50 мл/дка. Фаза в началото на вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). Вода - 20 л/дка.

Краставици - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникването им и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Салати - полско производство

Доза 20-50 мл/дка. Фаза 10-14 дни след поникване или след разсаждане. При нужда повторение след 7-10 дни. Вода - 20-50 л/дка.

Пъпеши - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Лук - полско производство

Доза 20-50 мл/дка. Фаза рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след две седмици. Вода - 20 л/дка.

Спанак - полско производство

Доза - 20-25 мл/дка. Фаза - 4-6 лист. Вода - 20 л/дка.

Фъстъци

Доза 20-25 мл/дка. Фаза рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). Вода - 20 л/дка.

Картофи

Доза 20-50 мл/дка. Фази от 100 % поникване до начало на клубенообразуване. Вода - 20 л/дка.

Тикви - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Тиквички - полско производство

Доза 20-25 мл/дка. Фаза 1-2 седмици след поникване и във фаза 4-ти лист. Вода - 20 л/дка.

Лозя

Доза 20-50 мл/дка. Две-три приложения. Фази на приложение: преди цъфтеж, залагането на плодовете, затваряне на гроздовете, нарастване на гроздовете и ранните етапи на зреене. Вода - 20 л/дка.

По култури за третиране на семена:

Фасул, грах, нахут и соя

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена. 

(Максимално количество - 300 мл/100 кг семена.)

Люцерна

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

(Максимално количество - 300 мл/100 кг семена.)

Леща

Препоръчителна норма: 25 мл/100 кг семена.

Пшеница, ечемик, ръж и овес

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

(Максимално количество - 200 мл/дка.)

Царевица и сорго

Препоръчителна норма: 100-200 мл/100 кг семена.

(Максимална норма - 400 мл/дка.)

Просо

Препоръчителна норма: 50 мл/100 кг семена.

Слънчоглед

Препоръчителна норма: 50-100 мл/100 кг семена.

Рапица

Препоръчителна норма: 200-400 мл/100 кг семена.

Елда, коноп, кориандър, лимец, емер, спелта и др.

Препоръчителна норма: 20 мл/100 кг семена.

Почвено приложение:

Почвено приложение за всички култури: 25-50 мл/дка приложени на почвата с пръскачка предсеитбено, преди разсаждането, след сеитбата преди поникването или ежегодно на многогодишни култури във вече създадени насаждения. Вода: 3-20 л/дка.

 Зърнени култури (ечемик, пшеница, овес): 12.5-25.0 мл/дка приложени преди сеитбата, изпръскани с пръскачка, където са смесими в комбинация с почвеният хербицид (www.tankmix.com). Вода: 3-20 л/дка.

Зелеви култури – зеле, броколи, брюкселско зеле, карфиол: Поливане на почвата около разсада за разсаждане: 5 мл/ 5 л вода за 1000 растения. Почвено приложение: 30-50 мл/дка преди сеитбата или след сеитбата преди поникване на растенията. Вода: 3-50 л/дка.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.

 

 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

YaraVita | КВС Агро България YaraVita | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България