YaraVita GRAMITREL

 
 
 

YaraVita GRAMITREL - листният тор за житни култури - ЕО ТОР Обявено съдържание – общо: азот (N) [амиден азот] 6,4% w/v - 64 г/л магнезий (MgO) 25% w/v - 250 г/л мед (Cu) 5% w/v - 50 г/л манган (Mn) 15% w/v - 150 г/л цинк (Zn) 8% w/v - 80 г/л Съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

 
16 лв / л
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност

 
 
 
 

Комбинация от ключови хранителни елементи, специално създадени за  листно приложение при зърнени култури.

Съдържание на YaraVita GRAMITREL:

азот (N) [амиден азот] - 6,4% w/v - 64 г/л

магнезий (MgO) - 25% w/v - 250 г/л

мед (Cu) - 5% w/v - 50 г/л

манган (Mn) - 15% w/v - 150 г/л

цинк (Zn) 8% w/v - 80 г/л

YaraVita GRAMITREL осигурява на растенията необходимите им хранитени вещества чрез листно приложение.

Листното подхранване намалява зависимостта от почвените и климатичните условия, като видимо подобрява състоянието на посева.

YaraVita GRAMITREL е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

YaraVita GRAMITREL съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

Предимства:

Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita GRAMITREL подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

Прилепителителите подобряват задържането на YaraVita GRAMITREL върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта YaraVita GRAMITREL и стабилността на разтвора.

• Недостигът на магнезий (Mg) при пшеницата, влошава фотосинтезата, намалява добива и ефективността на фосфорното торене.

YaraVita GRAMITREL за пшеница

 • Недостигът на цинк (Zn) намалява значително добива и качеството на пшеницата. При недостиг на цинк растенията стават бронзови, по листата има ръждиви петна, те стават жълтеникави и започват да умират. Увеличава се нападението от болести и неприятели.

• Недостиг на мед (Cu). Усвоимата за растенията мед намалява с увеличаване на почвеното рН. Увеличаването на pH само с една 1 единица (между pH 7 и рН 8) води до 100 пъти намаляване на усвоимостта на Cu, дори когато няма видими симптоми на недостиг растенията страдат от скрит глад, добива и качеството падат. Узряването се забавя със 7 - 14 дни, увеличават се рисковете от измръзване и заболявания. Симптомите на недостиг на мед при пшеницата обикновенно се появяват, като петна с неправилна форма или пурпурно-кафяви петна и най-силно се вижда при узрялата пшеница.

• При приложение на YaraVita GRAMITREL пшеницата може да ускори узряването си с 14 дена.

 • Недостигът на манган (Mn) при пшеницата води до влошаване на качеството и намаляване на добива. Мангана участва в метаболизма на растението и влияе силно върху стопанските показатели, като белтъците в зърното на житните.

YaraVita GRAMITREL за царевица

 
 • Недостигът на цинк (Zn) при царевицата води до хлороза на ленти, забавен растеж, деформация на листата и стъблата и деформира кочани и семена. Цинкът (Zn) е важен за синтеза на растежни регулатори и протеини, усвояването на калция, едновременното узряване и формирането на семената в кочана, големината на кочаните и качеството на зърното.

• Недостигът на манган (Mn) при царевицата води до хлороза, некрози и забавяне на растежа. Манганът (Mn) е важен за усвояването на азота, асимилирането на CO2 във фотосинтезата, усвояването на фосфора и магнезия.

• Недостигът на магнезий (Mg) при царевица води до преждевременно узряване на растенията, забавя синтеза на хлорофила и азотният метаболизъм, затруднява формирането на аминокиселините, витамините, захарите, и мазнините. Намялява усвояването на фосфора. Забавя покълването на семената и ранния растеж. Посевът става неравен и по-малко устойчив на измръзване.

• Недостигът на мед (CU) при царевицата води до: забавен растеж и нестандартни малки кочани. Медта (Cu) е хранителен елемент много важен за фотосинтезата, респирацията, превръщането на аминокиселини в протеини, за формирането на семената и хлорофила.

YaraVita GRAMITREL за ориз

• Недостиг на цинк (Zn) при ориз. Растенията стават бронзови, листата имат ръждиви петна, стават жълтеникави и започват да умират 3-7 дни след наводняването. Недостигът на цинк повлиява биохимичните процеси в ориза. Растенията стават податливи на болести, добивът и качеството падат.

• Недостиг на манган (Mn) при ориз. Листата стават светло сиво-зелени с междужилкова хлороза, развиваща се от върха към основата на листата, появяват се некротични кафяви петна, които по-късно се сливат и листата стават тъмно кафяви. Растенията остават по-ниски с по-малко листа, с по-слабо развити корени и класове. Засегнатите растения са по-чувствителни на болести. Появяват се симптоми на бронзовост. Добивът и качеството на ориза падат.

• Недостиг на магнезий (Mg) при ориз. Влияе на асимилацията на въглеродният двуокис (CО2) и на синтеза на протеините, влияе на клетъчното рН и на баланса на катион-анион активацията. Растенията стават светли, по листата се появява оранжево-жълта междужилкова хлороза, която започва от по-старите листа и постепенно обхваща цялото растение. След това растенията стават жълти и старите листа умират. Листата стават ненормално издължени. Листата стават като четка – вълнисти и провиснали. Качествотона зърното и добива на ориза падат.

• Недостигът на мед (Cu) при ориз. Влияе негативно на метаболитните процеси, като фотосинтезата и дишането, намалява се жизнеността на полена и се увеличава броят на стерилните цветове и празни класове. Листата стават синьо-зелени с хлоротични краища, после върховете на листат се покриват с тъмно кафяви некротични лезии. Добива и качеството падат.

Приложение на YaraVita Gramitrel:

Култура           Фаза                                           Доза

Пшеница        От братене до изкласяване      100-300 мл/дка  5-20 л/дка вода

Ечемик           От братене до изкласяване      100-300 мл/дка  5-20 л/дка вода

Ориз               От братене до изкласяване      100-200 мл/дка  20 л/дка вода

Ръж                От братене до изкласяване      100-300 мл/дка   5-20 л/дка вода

Царевица      От 5-6 лист до изметляване      100-200 мл/дка   20 л/дка вода

Сорго             От 5-6 лист до изметляване      100-300 мл/дка   5-20 л/дка вода

Фасул             От 4-6 лист                                  100-200 мл/дка   20 л/дка вода

Грах                От 4-6 лист                                  100-200 мл/дка   20 л/дка вода

 

K+S KALI GmbH


ICL Fertilizers
 
   

YaraVita | КВС Агро България YaraVita | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България