Торене на ечемик пивоварен и фуражен (втора част)

Продължение.

III.Хранене на ечемика.

Всеки незаменим хранителен елемент е важен за развитието на ечемика. Правилният баланс между хранителните вещества макро, мезо и микро елементи е определящ за добива от ечемик.

1.Азот.

Азота е важен за постигане на висок добив, по-буен растеж и голяма по-зелена вегетативна маса, оптимален брой братя. Недостига на азот води до нисък добив, ечемика има малък клас, дребно зърно и ниско качество. Липсата на азот намалява броят на братята изобщо, също и броят на оцелелите плодоносни братя от вече появилите се. Азота се реутилизира от растението и се прехвърля от старите към младите листа, за да продължи растежа на ечемика. При недостиг на азот по  по-старите листа се появява характерно светло зелено или жълто оцветяване, по-късно листата увяхват. Недостига на азот се влошава при кисели и алкални почви. В песъчливи и леки почви азота се измива лесно. Засушаване и прекомерно преовлажняване, обилни и продължителни валежи. Почви с ниско съдържание на органично вещество. Много неминерализирани растителни остатъци от предходната култура. Ечемик, който расте много бързо и извлича много бързо хранителните вещества от почвата. Есента нормата на стартиращото азотно торене на ечемика е 2-3.5 кг/дка (N). Второто приложение на азот в периода късна зима - ранна пролет, при ечемик с нормален брой братя, азотната норма е 3-4 кг/дка. При ечемици с по-малък от оптималният брой братя, второто приложение на азот трябва да се направи възможно най-ранно и с по-висока норма на азотно торене - 5-6 кг/дка (N). Когато правим само едно подхранване в периода късна зима - ранна пролет, нормата на торене не бива да превишава общо 7-10 кг/дка азот (N). Най-добре е необходимото количество азот за подхранване на ечемика да се определи на базата на листни анализи. Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR, YaraVita SAFE N 300, YaraVita THIOTRAC 300, YaraVera UREA foliar, YaraLiva CALCINIT, YaraVita UNIVERSAL BIO и YaraTera KRISTALON син.

2.Фосфор.

Фосфорът е важен за по-доброто вкореняване и за ранното развитие на ечемика. Фосфорът е необходим за образуване на достатъчен брой братя при ечемика. Фосфорът подобрява равномерното развитие, узряване на ечемика и ранозрелостта му. Фосфорът прави растенията по-здрави и устойчиви на полягане. При недостиг на фосфор ечемика става дребен, листата, стъблата и проводящите съдове са тъмно зелени с пурпурно-червени отенъци. Първо  симптомите се появават по най-старите листа, те изсъхват преждевременно. Недостига на фосфор се влошава при кисели, силно алкални почви, почви с високо съдържание на карбонати, с ниско съдържание на органично вещество, с ниско съдържание на фосфор, почви с голям капацитет за блокиране на фосфора, в студени почви, преовлажнени почви, при засушаване, растения с лошо развита коренова система, при повреди от болести и неприятели (нематоди и други). Почви с високо съдържание на желязо и алуминий. Нормата на торене с фосфор е 4-11 кг/дка (P2O5). Подходящи торове са Yara GRAIN NP, YaraMila STAR, YaraMila TRIPLE, Yara POWER, YaraMila COMPLEX, YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL, YaraTera KRISTALON жълт, YaraTera KRISTA MAP и YaraTera KRISTA MKP.

3.Калий.

Калият е нужен за доброто развитие на по-голяма и по-зелена растителна маса. За постигане на по-висок и по-качествен добив. Калият прави растенията по-устойчиви на засушаване, преовлажняване, стрес болести и неприятели (нематоди и други). Калият прави стъблата по-здрави и по-устойчиви на полягане. Калият е важен за балансиране на азотното торене. При недостиг на калий младите листа на ечемика стават синьо-зелени на цвят. Старите листа стават хлоротични по върховете и краищата, по-късно петната изсъхват. Недостига на калий се влошава при кисели почви, леки почви, песъчливи почви, преовлажняване, засушаване, тежки глинести почви, почви с високо съдържание на магнезий и почви бедни на калий. Нормата на торене с калий е 3-10 кг/дка (K2O). Подходящи торове са YaraMila TRIPLE, YaraMila COMPLEX, Yara POWER, YaraVita ZEATREL, YaraVita UNIVERSAL BIO, YaraTera KRISTALON червен, YaraTera KRISTALON оранжев, YaraTera KRISTALON бял, YaraTera KRISTA K и YaraTera KRISTA MKP.

4.Магнезий.

Ечемика е много чувствителен на недостиг на магнезий. Магнезият е важен за по-доброто развитие на ечемика, добива и качеството на зърното. Магнезият подобрява ефективността на фотосинтезата, усвояването на фосфора и развитието на корените. Магнезият е важен за по-добрата устойчивост на ечемика към ниски температури и презимуване. Магнезият подобрява братенето. По-старите листа стават по-бледо зелени, повредата започва от върховете на листата. Листата стават на ивици заради междужилковата хлороза, малки ярки петна се разпростират по листата. По-късно върховете на листата некротират. Недостига на магнезий се влошава на кисели, песъчливи почви, почви богати на калий, студени почви и преовлажнени почви. Нормата на торене с магнезий на ечемика за един сезон е 2-6 кг/дка (Mg). Подходящи торове са YaraMila COMPLEX, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita GRAMITREL, YaraVita ZEATREL, YaraVita FRUTREL и YaraVita BRASSITREL PRO.

5.Калций.

Калцият е важен за доброто вкорняване, здравината на стъблото, развитието на достатъчно зелена листна маса, за подобряване на добива и качеството на ечемика. Калцият прави растенията по устойчиви на стрес, болести и неприятели. При недостиг на калций листатата стават къдрави и завити, флаговият лист също. Недостига на калций се влошава в кисели почви, леки, песъчливи почви, богати на натрий и алуминий, преовлажняване и засушаване. Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE, YaraBela SULFAN, YaraVita STOPIT, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Ca 10 и YaraLiva CALCINIT.

6.Сяра.

Сярата е важна за развитието на здрава зелена вегетативна маса. За по-добро усвояване на азота. Сярата прави развитието и узряванета на ечемика по-равномерно и уеднаквено, подобрява се съдържанието на протеини в зърното. При недостиг на сяра цялото растение става по-дребно, по-светло и жълто-зелено на цвят, намалява се броят и размерът на зърната в класа. Качеството на зърното пада. Симптомите на недостиг на сяра се появяват първо по-най-младите листа.  Недостига на сяра се влошава на кисели почви, леки, песъчливи почви, при проливни и продължителни дъждове, ниско съдържание на органично вещество в почвата и уплътнени почви с лоша аерация. Нормата на торене със сяра е 1-3 кг/дка (S). Подходящи торове са YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN, Кизерит, Епсо Топ, Епсо Микро Топ, YaraVita THIOTRAC 300 и YaraTera KRISTALON лилав.

7.Бор.

Нуждите на зърнените култури от бор са ниски и недостиг се появява изключително рядко. Борът е важен за покълването на полена и опрашването. Борът е необходим за транспорта и усвояването на калцият, изграждането и функционирането на клетките. Залагането на семена и общият добив. При недостиг на бор листата показват симптоми на промени от нормалното развитие, стъблата стават по-дебели от нормалното и често растежните точки умират. Недостиг на бор може да се очаква при кисели, силно алкални почви, почви бедни на органично вещество, високи нива на азот, калций, студено време и преовлажнени почви.  Подходящи торове са YaraLiva NITRABOR, Епсо Микро Топ, YaraVita BORTRAC 150, YaraVita BRASSITREL PRO и YaraVita FRUTREL.

8.Мед.

Медта е важна за получаване на добри класове с по-голям брой семена, важна е за опрашването.  Медта прави добива и качеството на зърното по-добри. Недостига на мед често води до блокиране на класа в пазвата на листа и невъзможност да се покаже. Друг симптом е белокласие, първо побеляват върховете на класовете, често излизат без цветове. Листата на растенията стават със завити върхове, бели върхове, които се нацепват по дължина. Върховете на младите листа повяхват, а листата в основата на растението си остават тъмно зелени на цвят. Недостига на мед води до по-голяма чувствителност на хербициди на зърнените култури. Недостига на мед се влошава при почви с високо съдържание на органично вещество, калций, песъчливи почви, високо съдържание на азот, други метали конкуренти на медта. Подходящи торове са YaraVita COPTRAC 500, YaraVita GRAMITREL, YaraVita REXOLIN Cu 15, Колосал и ЮСБ 20-20.

9.Желязо.

Желязото е важно за здрава листна маса и по-добир добив. Недостига на желязо се среща рядко при житните култури. Недостига на желязо води до много характерна междужилкова хлороза с ясно изразени жълто-зелени ивици по младите листа. При продължаващ недостиг на желязо цялата петура на листа става жълта и хлорозата се разпростира към по-старите листа.  Недостига на желязо се влошава при високо рН, преовлажнени почви, конкуренция от метали микроелементи в почвата (цинк, мед и манган). Подходящи торове са YaraVita TENSO iron 58, YaraVita TENSO Cocktail, YaraVita REXOLIN D12, YaraVita REXOLIN E13.

10.Манган.

Мангана е важен за по-добро развитие на културите, подобряване на устойчивоста на ниски температури, презимуването и братенето. Подобрява се устойчивостта на болести и качеството на зърното. По листата с недостиг на манган се появяват петна и ивици, които стават сиво бели или кафяви, постепенно започват да се сливат. Симптомите се появяват първо по най-младите и централните листа. Листата са пречупени или увиснали надолу (при сериозно напетняване). Растежа на растенията е ограничен. Много често недостигът на манган се бърка с измръзване. При сериозен недостиг на манган растенията загиват на петна на полето. Недостига на манган се засилва на почви богати на органично вещество, песъчливи почви, с високо рН, студени и влажни почви и при конкуренция с други хранителни елементи. Подходящи торове са YaraVita GRAMITREL, YaraVita BRASSITREL PRO, Епсо Микро Топ, YaraVita REXOLIN Mn13,  и YaraVita MANTRAC PRO.

11.Молибден.

Молибдена има малко влияние върху зърнените култури, прилагането му може да има смисъл само на много кисели почви у нас, като третиране на семената или листно приложение. Молибдена е нужен за азотният (нитратният) и фосфорният метаболизъм. При недостиг на молибден листата стават хлоротични и растежа е забавен, върховете на листата стават некротични. Недостига на молибден се влошава при кисели почви и ниско съдържание на органично вещество. Подходящи торове са YaraVita MOLYTRAC 250 и YaraVita BRASSITREL PRO.

12.Цинк.

Различните сортове ечемик имат различна чувствителност на недостиг на цинк. Недостига на цинк се среща при младите растения на ечемика. Растенията изглеждат по-дребни, бледи, с къси стъбла и струпване на листата по върховете им. Първо се засягат средните листа на ечемика и по тях повредите са най-сериозни, но с напредване на недостига се засягат всички листа. Симптомите се проявяват първо по средната част на листата, между краищата на листата и централният проводящ съд, като прогресира към основата и върховете на листата.  Първо се появяват бледо жълти ивици, които бързо стават сиви или кафяви на цвят. Повредените зони умират, като формират некрози светло кафяви на цвят с тъмно кафяви ореоли, краищата и основата на листата стават бледо зелени. По напълно развитите листа се появяват неправилни светло кафяви петна обградени от тъмно кафяв ореол. При по-чувствителните сортове се поврежда цялата средна част на листата. При недостиг на цинк братенето може да не бъде ограничено, но се образуват малко братя с класове на върхът. При сериозен недостиг на цинк може да загине цялото растение. Много почви в България са с недостиг на цинк. Подходящи торове са YaraVita TEPROSYN NP Zn, YaraVita ZINTRAC 700, YaraVita GRAMITREL, YaraVita FRUTREL, YaraVita REXOLIN Zn 15 и ЮСБ 20-20.

13.За преодоляване на абиотичен и биотичен стрес, за подобряване на минералното хранене и вкореняването подходящи торове са YaraVita BIOTRAC, YaraVita UNIVERSAL BIO, Анимейт, Интенс, Кънтент и ЮСБ 20-20.

IV.Разлика между пивоварен и ечемик за хранителни цели храни за хората и фураж.

Само 13 % от произведеният ечемик в света се превръща в малц за производство на бира. Изискванията за съдържание на протеини при пивоварният ечемик е средно 9-12 %. Ечемика за храни за хората и животните е добре да има протеини от 12 % нагоре. Бирата е древно питие познато от поне 5000 години в Месопотамия, намерени са надписи на глинени плочки. Селекционерите работят интензивно върху създаване на нови сортове ечемик предназначен специално за пивоварната индустрия и получаване на по-качествен малц. Компаниите произвеждащи бира или си произвеждат сами малц от ечемик или купуват готов малц от специализирани компании за неговото производство. Производството на малц е контролиран процес на покълване на ечемика с приложение на топлина, прилага се топлина, за да се произведе от зърното желаният цвят и аромат, веригите на скорбялата се дезинтегрират до ензими. За производството на 100 кг малц са нужни 120-130 кг ечемик. Най-големи износители на малц в света са Канада, Австралия, САЩ, Уругвай, Аржентина и Европейският Съюз (Франция, Белгия и Германия). Най-големите призводители на ечемик за малц са Русия, Канада, Австралия и Европейският Съюз.

За да бъде използван за производство на малц ечемика трябва да отговаря на следните условия:

1.Голям потенциал за покълване. Минимум 97 % след три дни.

2.Чистота на сорта минимум 99 % (да няма примеси от други сортове).

3.Зърното да е стандартизирано като размер и качество. Минимум 90 % по-големи от 2.5 мм.

4.Подходящо съдържание на протеини 9.0-11.5 %.

5.Влага 12 %, максимум 13 %.

6.Съдържание на бета-глюкан максимум 4 %.

7.Микроорганизми, охратоскин и афлатоксин под съответното изискуемо ниво.

8.Разрешените по националното законодателство остатъци от пестициди.

Малцът се използва за производство на бира, уиски, снаксове, сосове, шоколадови гранулати и други. Бирата е питие получено с ферментация. В повечето случаи за производство на бира се използа малц, мая, ориз, вода и хмел.

Влияние на почвените особености:

Доказано е, че особеностите и характеристиките на почвата влияят много по-силно на характеристиките на ечемика, отколкото торенето. На почви бедни на хумус и богати на азот се произвежда висок добив от зърно на ечемик, с едри зърна, с полимеризиран протеин и ниско съдържание на протеини. На почви богати на хумус и високо съдържание на азот, се произвежда ечемик с по-високо съдържание на протеини.

Азотното торене:

Препоръчва се общата норма на азотното торене при ечемика за пивоварната индустрия да е 11-14 кг/дка N, а при ечемик за консумация като храна за хората и фураж - 13-15 кг/дка N.

 

YaraVita FRUTREL

YaraVita FRUTREL е комбиниран високо концентриран суспензионен продукт, който стимулира образуването на цветове при зеленчуковите, лозята,...
16 лв / лит без ДДС

YaraTera KRISTALON red

ЯраТера КРИСТАЛОН червен - отличава се с повишено съдържание на калий и умерено на азот и фосфор. Предназначен за приложение върху леки,...
3960 лв/тон без ДДС

YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT е продукт за листно приложение, за профилактика и борба с недостига на калций. Състав 16% w/v = 160 г/л Ca (22.5% w/v = 225...
6 лв / лит без ДДС

Yara ENERGY NP 20/10 + TE

Yara ENERGY съдържа пет важни хранителни елемента - азот, фосфор, сяра, желязо и цинк. Подходящ е за стартиращо торене на всички земеделски...

YaraTera KRISTA MKP (Монокалиев фосфат)

Най-висококонцентрираният фосфорно-калиев тор подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
3900.00 лв / тон без ДДС

YaraTera KRISTALON lilac

ЯраТера КРИСТАЛОН лилав. Състав, подходящ за култури на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда със слабо кисела...
2500 лв/тон без ДДС

YaraVita UNIVERSAL BIO

Течен тор съдържащ азот, фосфор, калий, манган, молибден, бор, мед, цинк, екстракт от Ascophyllum nodosum - цитокинини, ауксини,...
7,50 лв / лит без ДДС

YaraMila STAR

Тор с високо съдържание на азот и фосфор. Съдържа още калий, сяра и цинк подходящ, както за предсеитбено приложение, така и за подхранване...
1390 лв/тон - 50 кг без ДДС

YaraMila TRIPLE

Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури. ЕО Тор....
1390 лв/тон - 50 кг без ДДС

YaraMila STARTER (микро-гранули)

Микро-гранули за стартиращо торене със сеялките. ЕО Тор....
3800 лв/тон без ДДС

YaraVita ZEATREL

Комбинация от ключови хранителни елементи за листно приложение при царевица, картофи и други интензивни култури. Най-ефективният и...
16 лв / лит без ДДС

YaraTera KRISTALON orange

ЯраТера КРИСТАЛОН оранжев - съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване на плодовете и зреене, а за цветните култури...
3850 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTALON special

ЯраТера КРИСТАЛОН специален. Балансирана формула, подходяща за всички фази от развитието на културата. ЕО ТОР...
3800 лв/тон без ДДС

YaraBela SULFAN

Специализиран азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор....
1540 лв/тон - биг бекс без ДДС

YaraVera UREA foliar (разтворима урея за листно приложение и фертигация)

Концентриран азотен тор за листно приложение, фертигация и хидропонно отглеждане. Не съдържа баластни вещества и биурет. Висока...

YaraVita ZINTRAC 700

Концентриран продукт със съдържание на цинк, създаден за листно приложение. Лекува и предпазва земеделските куртури от недостиг на цинк. ЕО...
26 лв / лит без ДДС

Yara POWER 11/22/16

Формула с повишено съдържание на фосфор, изключително подходяща за предсеитбено торене на есенни и пролетни култури. Гранулиран тор за...

YaraVita REXOLIN Zn 15 (YaraTera REXOLIN Zn 15)

Хелатен цинков тор за профилактика и лечение на цинков недостиг. Подходящ за почвено приложение (фертигация и др.), хидропоника, листно...
20 лв / кг - опаковка 5 кг без ДДС

YaraVita MOLYTRAC 250

Течен листен тор с максималното възможно съдържание на молибден. Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л. Съдържа намокрители и...
98 лв / лит без ДДС

YaraVita SAFE N 300

YaraVita SAFE N 300 е безопасен, концентриран, течен продукт, съдържащ азот формулиран специално за листно приложение при всички земеделски...
8,50 лв / л - 1000 литра без ДДС

YaraVita THIOTRAC 300

Високо концентриран течен листен тор, напълно формулиран, съдържащ разтворими и усвоими за растенията сяра и азот. С бързо и удължено...
10 лв/л без ДДС

YaraVita TEPROSYN NP Zn

YaraVita TEPROSYN NP Zn е специално разработен и формулиран за третиране на семена. ЕО тор....
46 лв/лит без ДДС

YaraVita REXOLIN Cu 15 (YaraTera REXOLIN Cu 15)

Хелатен меден тор, за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
23 лв / кг без ДДС

Корн-кали

Съдържа калий, магнезий и сяра. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. ЕО тор. Гранулиран...

YaraVita MANTRAC PRO

Висококонцентриран течен тор съдържащ манган за листно приложение и третиране на семена. ЕО тор....
20 лв/лит без ДДС

Yara GRAIN NP 18/20+TE

Yara GRAIN е комплексен тор подходящ за основно и предсеитбено торене. ЕО Тор....

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR подобрява качеството и съхраняемостта на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и вредители. ЕО Тор....

YaraVita BIOTRAC

Продукт за преодоляване на стресови състояния и стимулиране на културите. Насочен към отключване на потенциалният добив на земеделските...
18 лв/л без ДДС

YaraVera AMIDAS

Гранулиран азотен тор с високо съдържание на азот и сяра, подходящ за всички култури чувствителни на недостиг на сяра, като рапица. Доза 15...

YaraTera KRISTA MAP (Амофос)

Високо концентриран азотно-фосфорен, безбаластен водоразтворим минерален тор. Подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО...
2600 лв / тон без ДДС

RESOURCE INTENSE Интенс

Resource Intense e течен тор, разработен на базата на екстракт от водорасли. Подходящ за употреба в екологичното земеделие....
10,90 лв/л - 20 литра без ДДС

YaraVita REXOLIN Mg 6 (YaraTera REXOLIN Mg 6)

Хелатиран магнезиев тор за профилактика и лечение на магнезиев недостиг, за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор....
22 лв / кг без ДДС

USB 20.20 ЮСБ 20.20

USB 20.20 е течен тор съдържащ хелатни микроелементи. ЕО ТОР....
14,20 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraVita COPTRAC 500

Високо концентриран, ефективен и безопасен течен тор съдържащ мед. ЕО тор....
31 лв/лит без ДДС

Yara SPEED 18/8/8 +Ca+S

Комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента: азот, фосфор, калий, калций и сяра. Азота е...
1050 лв/тон - 50 кг без ДДС

YaraVita REXOLIN D 12 (YaraTera REXOLIN D 12)

Хелатен железен тор за профилактика и лечение на недостиг на желязо. ЕО тор....
26 лв / кг без ДДС

Еста Кизерит

Магнезиев (MgO - 25 % ) гранулиран тор със съдържание на Сяра (SO3 - 50 %) за почвено приложение. Подходящ за всички типове почви, за...
1110 лв / тон без ДДС

YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150 е концентриран течен бор, формулиран по най-прецизни стандарти за контрол на качеството, за да се подсигури...
13,50 лв / лит без ДДС

YaraVita BRASSITREL PRO

Специализиран листен тор за маслодайните култури – рапица, слънчоглед и др. ЕО тор....
14,50 лв / л без ДДС

YaraTera KRISTALON brown

ЯраТера КРИСТАЛОН кафяв. ЕО тор. Характеризира се с ниско съдържание на азот и високо съдържание на калий. Ориентиран за фаза узряване на...
3800 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTALON yellow

ЯраТера КРИСТАЛОН жълт. Формулация с високо съдържание на фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото...
3900 лв/тон без ДДС

YaraTera KRISTA K PLUS (Калиев нитрат)

Азотно-калиев тор подходящ за всички култури и фази на развитие. Ниска степен на засоляване. Високо съдържание на калий. Засилва имунната...
2400 лв / тон без ДДС

YaraTera KRISTALON white

ЯраТера КРИСТАЛОН бял. ЕО тор. Съотношението азот:калий е 1:2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на...
3400 лв/тон без ДДС

Епсо Топ (Магнезиев сулфат)

За лечение на растенията при визуални симптоми на недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията. За...
1450 лв / тон без ДДС

CONTENT Кънтент

CONTENT е течен тор съдържащ аминокиселини с растителен произход. Подходящ е за екологичното земеделие....
10,90 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraVita REXOLIN Mn 13 (YaraTera REXOLIN Mn 13)

Хелатен манганов тор за профилактика и лечение на недостига на манган. EО тор....
19 лв/кг в 5 кг опаковка без ДДС

YaraVita REXOLIN ABC (YaraTera REXOLIN ABC)

YaraVita REXOLIN ABC е стабилна комбинация от водоразтворими микроелементи съдържа - желязо, манган, мед, цинк, бор, магнезий и молибден....
25 лв/кг в 5 кг опаковка без ДДС

ANIMATE Анимейт

ANIMATE е течен тор, подходящ за екологичното земеделие, съдържа аминокиселини и микроелементи. Подходящ е за листно и капково приложение и...
4,20 лв/л - 20 литра без ДДС

YaraVita REXOLIN E 13 (YaraTera REXOLIN E 13)

За профилактика и лечение на железен недостиг. Особено чувствителни са доматите, лозята и овощните. ЕО тор....
20 лв / кг без ДДС

YaraVita TENSO Cocktail (YaraTera TENSO Cocktail)

YaraVita TENSO Cocktail / ЯраВита ТЕНЗО коктейл е уникално средство с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за...
35 лв / кг без ДДС

YaraLiva TROPICOTE

YaraLiva TROPICOTE подобрява добива и качеството на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и вредители. Не причинява пригори по...
900 лв/тон - 50 кг торби без ДДС

Епсо Микро Топ

Магнезиев сулфат с микроелементи - Бор (B) и Манган (Mn). За листно приложение, хидропоника и фертигация. ЕО тор....
1780 лв / тон без ДДС

YaraVita TENSO iron 58 (YaraTera TENSO iron 58)

Най-доброто средство за лечение на желязна хлороза. ЕО тор....
35 лв / кг - 1 кг опаковка без ДДС

YaraTera KRISTALON blue

ЯраТера КРИСТАЛОН син е универсална формулация, подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж. Стимулира растежа и...
3500 лв/тон без ДДС

COLOSAL Колосал

COLOSAL е течен тор съдържащ комплексирана мед. ЕО тор. Подходящ за екологичното земеделие. Доставя на растенията органична мед, която се...
11,90 лв/л - 10 литра без ДДС

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL - листният тор за житни култури - ЕО ТОР Обявено съдържание – общо: азот (N) [амиден азот] 6,4% w/v - 64 г/л...
17,50 лв / л без ДДС
 

K+S KALI GmbH

AGROLOGICAL DYNAMICS PROSERPINA SL

ICL Fertilizers
 
   

Препоръки | КВС Агро България Препоръки | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България