NPK торове

КРИСТАЛОН – торове, разтворими без остатък, предназначени за торене с поливната вода чрез системи за хидропоника, капково напояване, дъждовални,  мъглообразуващи инсталации и за листно подхранване. 

КРИСТАЛОН – съдържа пълен комплект микроелементи за пълноценно и хармонично хранене на културите, осигуряващо оптимално развитие, висок добив и добро качество. Микроелементите са в лесноусвоима и високоефективна хелатна форма.

КРИСТАЛОН – формулации с различно съдържание на азот, фосфор и калий, което дава възможност за управление на храненето на културите в съответствие с изискванията им през отделните фази на развитие.

КРИСТАЛОН - произведен от най-висококачествените и чисти суровини, не съдържа примеси и тежки метали. Не съдържа фитотоксични компоненти.

КРИСТАЛОН - ниски стойности на ЕС.

КРИСТАЛОН - цветен код за лесно разпознаване на различните формули.

 

KRISTALON special

КРИСТАЛОН специален Балансирана формула, подходяща за всички фази от развитието на културата....
3350 лв/тон без ДДС

KRISTALON yellow

КРИСТАЛОН жълт Формулация с високо съдържание на фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на...
3700 лв/тон без ДДС

KRISTALON brown

КРИСТАЛОН кафяв Характеризира се с ниско съдържание на азот и високо съдържание на калий. Ориентиран за фаза узряване на плодовете, тъй...
3500 лв/тон без ДДС

KRISTALON white

КРИСТАЛОН бял Съотношението азот:калий е 1:2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбивите култури и на...
2980 лв/тон без ДДС

KRISTALON azur

КРИСТАЛОН лазур Стандартната формулация за подобряване на вегетативния растеж и плодообразуване. При овощни дървета, ягодоплодни,...
2500 лв/тон без ДДС

KRISTALON blue

КРИСТАЛОН син Универсална формулация, подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж....
2750 лв/тон без ДДС

KRISTALON lilac

КРИСТАЛОН лилав Състав, подходящ за култури на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция....
2200 лв/тон без ДДС

KRISTALON orange

КРИСТАЛОН оранжев - съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване на плодовете и зреене, а за цветните култури –...
3450 лв/тон без ДДС

KRISTALON red

КРИСТАЛОН червен - отличава се с повишено съдържание на калий и умерено на азот и фосфор. Предназначен за приложение върху леки, бедни на...
3650 лв/тон без ДДС

KRISTALON blue acid

КРИСТАЛОН син ацид е уникален продукт, който едновременно храни растенията, коригира високото рН на субстрата и почвата, подобрява...
3050 лв/тон без ДДС

 

K+S KALI GmbH

ICL Fertilizers
 
   

NPK торове | КВС Агро България NPK торове | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България