Asflow 30 F / Асфлоу 30 Ф

 
 
 

ASFLOW 30F  (АСФЛОУ 30Ф) подходящ за приложение през цялата вегетация, при всички култури, като допълнение към основната схема на хранене с минерални торове. Фулво киселините участват в биосинтетичните процеси на клетките, активират растежа и развитието на корена. Взаимодействат си с минералните съединения в почвата, подпомагат храненето на растенията. Спомагат за развитието на полезната флора и фауна в почвата. Подобряват състоянието на почви с влошени характеристики.

 
5 л опаковка - 5.50 лв/л
20 л опаковка - 4.50 лв/л
1000 л опаковка - 3.90 лв/л
Цените са без ДДС.
 

Брошура


Сертификат


Лист за безопасност


Регистрация в България

 
 
 
 

ASFLOW 30F  (АСФЛОУ 30Ф) е изключително подходящ за приложение в рамките на цялата вегетация, при всички култури, като допълнение към основната схема на хранене с NPK торове. AСФЛОУ 30Ф благодарение на  действието на фулво киселините, които се абсорбират и се използват в биосинтетичните процеси на клетките, активира растежа и развитието на корена.

ASFLOW 30F (АСФЛОУ 30 Ф)

-    Подобрява физичните, химичните и биологичните свойства на почвата.

-     Повишава обменния катионен капацитет.

-    Взаимодействайки си с минералните съединения от почвата, спомага за освобождаване на хранителните елементи, достъпни за растенията.

-    Насърчава развитието на кореновата система и позволява на растението по – ефективно да усвоява всичко налично в почвата.

-    Подпомага  микробиологичната   дейност и увеличава азотната минерализация и фиксация.

Състав (w/w %)

Общ азот(N)                                                      3%

Органичен азот (N)                                           1%

Урея  (N)                                                            2%

Дикалиев оксид(K2O) водоразтворим 5% Обща органична материя                  40 % (изр. в общо съдържание)

Обща органична материя                   62% (изразено в суха материя)

 АSFLOW 30F стимулира развитието на микрофлората, спомагайки увеличаването на кореновата маса. Помага на растението да преодолее по-лесно стресовите ситуации като ниска температура или липса на вода.

  Приложение:

Почвено приложение

(Асфлоу 30 Ф може да се прилага с фертигация, с дъждуване, с пръскане на площта и др.)

Дози  на  приложение:  1-2  л/дка  разтворени  с поливната вода

Овощни култури: 10- 20 л/дка

Зеленчуковикултури:15-20 л/дка

Лозови  насаждения: 10 л/дка

 Микрофилтрираният        процес,      използван      при производството         на           този                                  продукт,       позволява използването   на   Асфлоу   30Ф   чрез   капково напояване. При капково напояване се препоръчва да се разделят общите дози, съответстващи на поливането, в първата трета от цикъла на развитие на културата.

Асфлоу 30 Ф се комбинира добре с продуктите от серията YaraTera KRISTALON, YaraTera KRISTAFLEX, YaraVita REXOLIN, YaraVita TENSO, YaraTera KRISTA, YaraLiva CALCINIT, Епсо Топ и Епсо Микро Топ.

 За листно приложение:

250 мл/дка при овощни и зеленчуци;

300  мл/дка  при  технически  и  зърнено  житни култури;

За третиране на семена:

Може да се прилага  в комбинация с микроелементи от серията YaraVita, YaraVita TENSO и YaraVita REXOLIN.

Норма на приложение – 1 л/тон семена

Регистрационен номер: 07/2016. Заповед номер Nº 103/2015 на 15 Юни

 

K+S KALI GmbH


ICL Fertilizers
 
   

Asfert | КВС Агро България Asfert | КВС Агро България,торове, торене, калиеви торове, почвени торове, кристалон, калиев сулфат, патенткали, водоразтворими торове, растителна защита, препарати, калиев нитрат, магнезиев нитрат, фосфорни торове, npk, хидро, квс агро, кали енд залц, микроелементи, лабин, магнезиеви торове, азотни торове, комбинирани торове, смесени торове, семена, зеленчукови семена, торове за зеленчуци, оранжерия, агро, Syngenta, S&G flowers, семена за цветя, резници, разсад, разсади, синджента, impatiens, cyclamen, petunia, verbena, pelargonium, импатиенс, циклами, петуния, вербена, пеларгониум КВС Агро България